• Sự kiện đặc biệt dành cho cộng đồng người Việt tại Pháp & Bỉ

  Do Team Elite tổ chức

  broken image

  Với sự tham gia của :

  - Caroline Thanh: Serial entrepreneur

  - Stéphanie Nguyễn : Chuyên gia đầu tư Bất động sản (Pháp và Châu Âu), Thuế Pháp

  - Hiền Thư : Tài chính, Quản lý doanh nghiệp

  - Thuý Hoàng : Sức khoẻ & Y tế